เกี่ยวกับเรา

ผู้ที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์การขนส่งแบบเดิมๆ สู่การขนส่งที่ทันสมัย

ฮอลิโอ คือใคร?

เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเชื่อมต่อทุกการขนส่งโดยรถหัวลากในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

วิสัยทัศน์

เปิดประสบการณ์การลากตู้แบบใหม่ผ่านการใช้ระบบดิจิทัล ที่จะทำให้ทุกการขนส่งสำเร็จอย่างง่ายดาย

เป้าหมาย

สร้างเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
WhatsApp chat