ถ้าคุณมีรถหัวลาก

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ฮอลิโอ จะช่วยให้การทำงานของคุณ
ง่าย รวดเร็ว คล่องตัว และเพิ่มโอกาสในการรับงานมากขึ้น

Together, We Cargo Faster

เราสร้างระบบบริหารจัดการ ที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณ
คุณจะไปได้ไวขึ้นและทำงานง่ายขึ้น

ระบบบริหารรถ และพนักงานขับรถ

เราสร้างระบบมาจากความต้องการของผู้ใช้จริง ซึ่งนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นนั้น จะส่งเสริมการบริหารจัดการงาน รถ และพนักงานขับรถ

พร้อมให้บริการลูกค้าของคุณทั้งรับงาน และอัพเดตสถานะของงานต่างๆ ได้ครบ

HCS แอปพลิเคชั่นเพื่อคนรถ

ระบบกับแอปพลิเคชั่น (HCS) ที่เรามีจะช่วยคุณส่งเสริมการสื่อสาร ระหว่างผู้จ่ายงานและพนักงานขับรถ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการงาน รถ หาง พนักงานขับรถ และติดตามทุกสถานะได้อย่างครบครัน

WhatsApp chat